Konvertering smalfilm till DVD

Vi utför konvertering av både Dubbel-8, Super-8 och 16 mm filmer på spolar i alla storlekar. Vi utför även konvertering av ljudfilm.

Video ovan: Amatörfilmen ovan togs 1979 med en enkel Super-8 kamera. Observera att kvalitén blir betydligt mycket bättre när man ser filmen uppspelas via en DVDspelare på TVn jämfört med s.k. streaming video på en dator (som i detta fall).

Video ovan: Journalfilmen om valfångst vid Antarktis togs för c:a 70 år sedan. Den saknar ljudspår. Observera att kvalitén blir betydligt mycket bättre när man ser filmen spelas upp via en DVD-spelare på TV:n jämfört med s.k. streaming video på en dator (som i detta fall).

Filmerna blir flimmerfria (se provfilmerna ovan) och visas lämpligen på TV med hjälp av DVD-spelare. Kvalitén blir i regel betydligt bättre på TVn än på datorn. Filerna blir i det vanliga videoformatet VOB som kan konverteras till MPG-format för att sedan redigeras på datorn i ett filmredigeringsprogram. Beträffande 16 mm film klarar vi även ljudfilmer med optiskt ljud.

Smalfilm till DVD - konvertering

Vi konverterar även 3,5-minuters kortfilmer på 75 mms spolar. För filmer på dessa spolar måste vi dock ta ut ett något högre minutpris (se prislista) p.g.a. ökad hanteringstid. Det ryms c:a 34 super-8 och 30 dubbel-8 rullar på en DVD skiva. Om så önskas lägger vi in en titelruta framför varje avsnitt (se redigering).

Se priser för smalfilm till DVD.

Comments are closed.